Sa iyong pagdating

Hindi natapos ang rebolusyon ng mga Pilipino matapos maitaboy palabas ng bansa ang mga Espanyol dahil sa pagdating at paghalili ng Estados Unidos bilang bagong mananakop.

Patuloy pa ring itinaguyod ng mga rebolusyunaryo ang adhikain ng Katipunan sa mga kabundukan, habang isinagawa ng mga Amerikano ang reporma sa bansa.

Ayon nga kay Renato at Leticia Constantino: Para sa sambayanan, hindi natapos ang digmaan nang madakip si Aguinaldo: kailangan pa ring maitaboy ang mga kaaway.

Namulaklak ang mga ito hanggang 1943 nang isulat ni Julian Cruz Balmaseda ang dulang Ang Sampung Utos ni Bonifacio.

Hindi lamang dapat ituring na dulang pangkasaysayan ang mga ito na walang anumang pagtuligsang isinagawa sa kanyang panahon.

Mahihiwatigan ang adhikaing pulitikal ng mga dula kapag isinakonteksto ang mga akda sa pinagluluwalan nitong kaligirang panlipunan.

Higit pa sa pagiging dokumento ng nakalipas na pangyayari, nakapagluluwal ang mga akda ng susun-susong kahulugan, lalo na kung sisipatin ito sa konteksto nito at ng mga kaugnay na teksto.

Susuriin sa sanaysay na ito ang mga dulang pangkasaysayan na naisulat sa mga unang dantaon ng kolonyalismong Amerikano.

Bibigyang-halaga nito ang aspektong pulitikal ng mga dulang pumapaksa tungkol sa rebolusyong 1896.

Palulutangin ang taglay nitong tono ng pagbabalikwas sa pamamagitan ng pagsipat sa mga dula mula sa pinagluwalan nitong kaligiran.

WHAT: Sa Iyong Pagdating: Spoken Word Poetry x Music WHEN: June 18 (Saturday) WHERE: Momentum Bar & Cafe TIME: 7PM - 11PM REG FEE: Php170 (inclusive of one (1) free drink; Extra food and drinks may be purchased at the venue) WHY: Because why not bask in all our #feels collectively?

Why not translate all our longings, all our angst into art?

Tags: , ,